• Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Xiaomi K30
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Xiaomi K30
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Xiaomi K30
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Xiaomi K30

Giá bán: 130,000 đ

Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Xiaomi K30

Hãng sản xuất: PPF 

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng