• Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Vivo X50
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Vivo X50
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Vivo X50
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Vivo X50
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Vivo X50

Giá bán: 130,000 đ

Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Vivo X50

Hãng sản xuất: PPF DTS

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng