• Miếng dán cường lực camera điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra
  • Miếng dán cường lực camera điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra
  • Miếng dán cường lực camera điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra
  • Miếng dán cường lực camera điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra

Giá bán: 25,000 đ

Miếng dán cường lực camera cho điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra

Sản Xuất   : Nano

Độ chịu      :  9H

Tình Trạng : Còn Hàng

Đặt hàng