• Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy S10 Lite
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy S10 Lite
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy S10 Lite
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy S10 Lite

Giá bán: 130,000 đ

                                            Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy S10 Lite

Hãng sản xuất: PPF 

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng