• Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy M30S
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy M30S
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy M30S
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy M30S

Giá bán: 130,000 đ

                                         Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy M30S

Hãng sản xuất: PPF 

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng