• Miếng dán PPF Full viền sau cho điện thoại Samsung Galaxy M20
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy M20
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy M20
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy M20

Giá bán: 130,000 đ

                                            Miếng dán PPF Full viền sau cho điện thoại Samsung Galaxy M20

Hãng sản xuất: PPF 

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng