• Miếng dán cường lực camera điện thoại Samsung Galaxy Fold
  • Miếng dán cường lực camera điện thoại Samsung Galaxy Fold
  • Miếng dán cường lực camera điện thoại Samsung Galaxy Fold
  • Miếng dán cường lực camera điện thoại Samsung Galaxy Fold

Giá bán: 25,000 đ

Miếng dán cường lực camera cho điện thoại Samsung Galaxy Fold

Sản Xuất   : Nano

Độ chịu      :  9H

Tình Trạng : Còn Hàng

Đặt hàng