• Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy A80
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy A80
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy A80
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy A80

Giá bán: 130,000 đ

  Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy A80

Hãng sản xuất: PPF 

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng