• Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy A71
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy A71
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy A71
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy A71

Giá bán: 130,000 đ

  Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy A71

Hãng sản xuất: PPF 

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng