• Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy A20s
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy A20s
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy A20s
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy A20s

Giá bán: 130,000 đ

 Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy A20S

Hãng sản xuất: PPF 

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng