• Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Nokia 8.1
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Nokia 8.1
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Nokia 8.1
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Nokia 8.1

Giá bán: 130,000 đ

                  Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Nokia 8.1

Hãng sản xuất: PPF 

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng