• Miếng dán PPF Full mặt sau trong vàng cho điện thoại iPhone 12 Pro
  • Miếng dán PPF Full mặt sau trong vàng cho điện thoại iPhone 12 Pro
  • Miếng dán PPF Full mặt sau trong vàng cho điện thoại iPhone 12 Pro

Giá bán: 130,000 đ

Miếng dán PPF Full mặt sau trong vàng cho điện thoại iPhone 12 Pro

Hãng sản xuất: PPF 

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng