• ỐP DẺO THỜI TRANG CHO IP 11 HIỆU TOTU CHÍNH HÃNG

Giá bán: 120.000đ đ

ỐP DẺO THỜI TRANG CHO IP 11 HIỆU TOTU CHÍNH HÃNG

Danh mục
sản phẩm Ốp lưng TPU Sản phẩm Tổng trọng lượng Trực tiếp 65.0g
Trọng lượng ròng Sản phẩm 22.3g
Kích thước gói
Sản phẩm 182 * 110 * 18mm Kích thước sản phẩm Kích thước 159.53 * 80,08 * 1,42mm

Đặt hàng