• Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Huawei NOVA 5T
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Huawei NOVA 5T
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Huawei NOVA 5T
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Huawei NOVA 5T

Giá bán: 130,000 đ

        Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Huawei NOVA 5T

Hãng sản xuất: PPF 

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng