• Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Huawei Mate 20X
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Huawei Mate 20X
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Huawei Mate 20X
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Huawei Mate 20X

Giá bán: 130,000 đ

                Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Huawei Mate 20X

Hãng sản xuất: PPF 

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng