Giá bán: 18,000 đ

Sản phẩm Lá Bồ Đề MAY MẮN - BÌNH AN - TÀI LỘC để ốp điện thoại, để ví tiền, để bàn làm việc.

BÌNH AN – MAY MẮN – TÀI LỘC️

Lá bồ đề hình Phật Bình an, hộ mệnh để kèm ốp điện thoại.

– Để ví

– Treo xe

– Để bàn làm việc

– Để gối bé yêu …

Đặt hàng