Giá bán: 45,000 đ

Miếng dán PPF Chống Nhìn Trộm Full Màn Cho tất cả các dòng điện thoại, máy tính bảng,... hiện nay.

 màn hình trước

 chống nhìn trộm

 miếng dán PPF Film

Đặt hàng